Trumpet Voluntary / Clarke

Dette stykke er også kjent under tittelen "The prince of Denmark's march" og har blitt brukt i kongelige danske bryllup.